Apakah yang dimaksud sistem ekonomi liberal ?

NanyainCategory: EkonomiApakah yang dimaksud sistem ekonomi liberal ?
Rahmat Gunawijaya asked 3 years ago

Sistem ekonomi liberal sering diperbincangkan di seluruh dunia dan dianggap membawa kemajuan dalam perekonomian dunia walaupun juga terdapat dampak negatif dari sistem tersebut