mengapa penganut ajaran ketuhanan kebanyakan rakyat biasa ? jelaskan ?

NanyainCategory: Agamamengapa penganut ajaran ketuhanan kebanyakan rakyat biasa ? jelaskan ?
Anonymous asked 3 years ago

mengapa penganut ajaran ketuhanan kebanyakan rakyat biasa ? jelaskan ?