geguritan

Anonymous asked 3 years ago

contoh geguritan 4 wanda dengan huruf awal setiap larik pada wanda ke1 bertuliskan gavin